Pierwsza rocznica śmierci s.p. ks. kan. Henryka Wetoszki

Aktualności
Drukuj


Msza Święta w pierwszą rocznice śmierci śp. Ks. kan. Henryka Wetoszki - wieloletniego Proboszcza Parafii Nawiedzenia NMP w Domanicach.

Mszę koncelebrował Ks. prałat Konstanty Kusyk.
Kazanie wygłosił Ks. kan. dr Zbigniew Zalewski.

We mszy na zaproszenie Ks. kan Andrzeja Filipiuka uczestniczyli również zaprzyjaźnieni z zmarłym księdzem proboszczem i parafią:
Ks. mgr Adam Buczek
Ks. kan. Stefan Karwowski
Ks. prałat Mieczysław Lipniacki
Ks. Antoni Jastrzębski
Ks. mgr Sławomir Groszek
Ks. dr Jerzy Duda
Ks. kan. dr Jerzy Grochowski.