Witaj na stronie startowej

I Bal Charytatywny – 23.04.2016 r.

Email Drukuj PDF


W dniu 23 kwietnia 2016 roku odbył się I Bal Charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony został na misje w Czadzie, gdzie przebywa ks. Stanisław Tymoszuk – misjonarz z diecezji siedleckiej. Bal odbył się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszycu Szlacheckim.


Patronat Honorowy nad I Balem Charytatywnym objęli ks. Andrzej Filipiuk – proboszcz parafii Domanice oraz p. Jerzy Zabłocki – Wójt Gminy Domanice.

Fot. Małgorzata Sekulska

Poprawiony: czwartek, 04 sierpnia 2016 14:24
 

Historia parafii pw. Nawiedzenia NMP w Domanicach

Email Drukuj PDF

ok. 1596r.

Wybudowanie w Domanicach drewnianej świątyni filialnej parafii Łuków.

 1711r.

Utworzenie parafii Domanice.

1721r.

Wsie przynależące do kościoła w Domanicach to: Domanice, Czachy, Jagodne, Kaczory, Kopcie, Przywory, Jastrzębie (grupa tych wsi) Gostchorz.

ok. 1723r.

Podmurowanie drewnianego kościoła.

Wybudowanie przykościelnego szpitala pełniącego rolę przytułku.

1777r.

Pożar szpitala.

Wzniesienie nowego budynku dzięki staraniom ks. Stanisława Steckiego

1849r.

Pożar kościoła w Domanicach.

Starania ks. Józefa Sienkiewicza o wybudowanie nowej świątyni.

14 maja 1850r.

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni.

październik 1850r.

Konsekrowanie nowego kościoła przez biskupa Ignacego Lewińskiego.

13 kwietnia 1864r.

Aresztowanie proboszcza parafii, ks. Stanisława Sienkiewicza, przez Rosjan.

ok. 1881r.

Do parafii Domanice należy 2780 osób.

1895r.

Wyposażenie kościoła w organy ośmiogłosowe.

I Wojna Światowa

Kradzież z kościoła 3 dzwonów i 23 piszczałek organowych.

 1920r.

W parafii działa:

 - 23 kółka różańcowe.

- III Zakon Św. Franciszka

- Koło Młodzieży Katolickiej

1925r.

Zakupienie 3 dzwonów na miejsce skradzionych.

 1927r.

Parafia liczy 4400 osób.

 6 listopada 1939r.

Dekret biskupa dot. Ołtarza Wielkiego w Domanickiej świątyni:

,,Ołtarz uprzywilejowany codziennie na wieczne czasy’’

1938 – 1942r.

Przebudowa zakrystii na dwie kaplice.

Dobudowanie dwóch loży obok Ołtarza Wielkiego.

Wyłożenie podłogi posadzką terakotową.

 1948r.

Objęcie probostwa przez ks. Władysława Zwierzykowskiego

1951r.

Utworzenie posterunku MO na plebanii.

4 września poświęcono 3 dzwony.

ok. 1953r.

Wyremontowanie organów.

Poprawienie parkanów wokół kościoła.

10 lutego 1959r.

Nawiedzenie parafii przez Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

 1966r.

Odnowienie wnętrza kościoła.

1975r.

Powiększenie cmentarza grzebalnego.

1978r.

Powołanie na probostwo ks. Zygmunta Błońskiego.

 * Wymienienie inst. elektrycznej na plebanii i założenie centralnego ogrzewania.

* Wymiana oświetlenia w kościele i założenie nowej radiofonii.

* Przekształcenie remizy strażackiej w Olszycu Szlacheckim na kaplicę.

 1984r.

Objęcie probostwa przez ks. Henryka Wetoszkę.

* Wymienienie schodów prowadzących na chór.

* Wyłożenie ścian dębową boazerią.

* Wymienienie pokrycia wieży kościelnej.

* Otynkowanie kościoła z zewnątrz.

* Odnowienie parkanów kościelnych.

 1986r.

Misje Święte – przeprowadzone przez Ojca Zycha z zakonu Kapucynów.

Poprzedziły one nawiedzenie parafii przez kopię obrazu MB Częstochowskiej.

 1987r.

Rozpoczęcie renowacji ołtarzy.

 1988r.

Odnowienie obrazu Głównego Ołtarza – MB Częstochowskiej.

Przybycie nowego wyposażenia kościoła (ornaty, kielichy, chorągwie)

1992 - 1995r.

budowy nowej plebanii w Domanicach.

  * Pomalowanie kościoła w wewnątrz i na zewnątrz.

* Wyłożenie trotuaru wokół kościoła kostką brukową.

* Powiększenie cmentarza grzebalnego.

* Wstawienie nowych witraży do kościoła.

  1 lipca 2008r.

Proboszczem zostaje ks. kan. Jerzy Grochowski.

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 - Z parafii pochodzą dwaj księża i dwie siostry zakonne.

 - W parafii odprawiane są ,,Majówki’’, ,,Czerwcówki’’ i Nabożeństwa Fatimskie.

 - Działają Kółka Różańcowe, schola, Krąg Biblijny i KSM.

 - Szczególnym zwyczajem parafian jest tzw. ,,Obchód pól’’

- Odpusty:  Święto Nawiedzenia NMP i Niepokalanego Poczęcia NMP

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Strona 3 z 11